Сух дъб

          І качество. Четири чисти страни, като може да се допусне от едната страна беловина и малък чеп до ф1см
          ІІ качество. Една чиста широка страна, като от другата може да има по един здрав чеп на линеен метър
          ІІІ качество. Допускат се пробивни чепове и до 5% сърцевина от едната страна
          ІV качество. Допускат се чепове и сърцевина


bulgarian | english
Този сайт е собственост на Далиа ЕАД. www.dalia.bg