Сух бук

          І качество. Четири чисти страни, като се допуска от едната страна оцветяване в края до 5% или чеп до ф1см
          ІІ качество. Едно чисто лице на широката страна, като от другата страна се допуска оцветяване и чепове по 1 на линеен метър
          ІІІ качество. Допускат се пробивни чепове и оцветяване от двете широки страни


bulgarian | english
Този сайт е собственост на Далиа ЕАД. www.dalia.bg