ПРОТОКОЛИ


Протокол от заседание на редовно Общо събрание на "Далия" ЕАД 2017

Обявление за Общо събрание на "Далия" ЕАД 2017-04-24

Протокол от заседание на редовно Общо събрание на "Далия" ЕАД 2016

Обявление за Общо събрание на "Далия" ЕАД 2016

Протокол от заседание на редовно Общо събрание на "Далия" ЕАД 2015

Обявление за Общо събрание

Протокол от заседание на редовно Общо събрание на "Далия" ЕАД 2014

Обявление за Общо събрание на "Далия" ЕАД

Протокол от заседание на редовно Общо събрание на "Далия" ЕАД

Дневен ред на Общото събрание на "Далия" ЕАД

Обявление за Общо събрание

Баланс на "Далия" ЕАД гр. София към 31.12.2012 г.

Справка за разходите и проходите от лихви към 31.12.2012 г.

Дневен ред на Общо събрание на "Далия" ЕАД 2012 г.

Обявление за Общо събрание 2012 г.

Баланс на "Далия" ЕАД към 31.12.2011г.

Протокол от извънредно Общо събрание на "Далия" ЕАД

Обявление за Общо събрание

Протокол от редовно Общо събрание на "Далия" ЕАД

Обявление за Общо събрание

Годишни отчети 2010 година

Одиторски доклад 2010

Покана

Дневен ред на общото събрание на "Далия" ЕАД

Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Далия" ЕАД 09.07.2010

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите от 30.08.10г

Списък на акционерите на "Далия" ЕАД

Протокол за общо събрание 2010

Одиторски доклад за 2009

Годишни отчети за 2009

Покана за Общо събрание 2009Протоколи от общо събрание /27.07.2009/

Протоколи от общо събрание /25.05.2009/


bulgarian | english
Този сайт е собственост на Далиа ЕАД. www.dalia.bg