Далия ЕАД произвежда дървен материал от различна дървесина,
мебели от масив, облицовки за стъпала, балюстри, парапети и др. изделия от дърво.
Технологичното производство е съобразено със съвременните екологични изисквания.
Процесите на производство и сушене са напълно автоматизирани. Производството на Далия ЕАД е организирано на територията на
гр. Габрово.
Общата площ на производствената база е 15 000 m2, от които 4 500 m2 застроена площ.
bulgarian | english
Този сайт е собственост на Далиа ЕАД. www.dalia.bg